«

»

Mar 27 2017

Är du vår nya församlingsföreståndare?

För ca 6 år sedan gick Rydaholms tre frikyrkor samman och bildade Rydaholms Frikyrka. Vi är drygt 300 medlemmar med ett brett och varierande arbete över alla generationer, vilket bland annat innefattar stort barn- och ungdomsarbete, rikt sång- och musikliv och välbesökta gudstjänster.Pastor info blad1705