«

»

sep 20 2020

Gudstjänst 2020-09-20

Äntligen kan vi samlas till gudstjänst i kyrkan igen!
Gudstjänsten kl 9.30 filmas och läggs ut under dagen.
Du hittar den här på vår Youtubekanal så fort den är uppladdad. Troligen under eftermiddag/kväll.

Rydaholms Frikyrka WebTV