«

»

apr 27 2022

Bön i vår församling

Vi ber för framtiden!
För framtiden i vår värld och Vi ber för framtiden i vår församling.
Vi ber att mörker och krig ska bytas till ljus och fred i Ukraina.
Vi för de kristna i Mariopoul att de får ork, uthållighet och kärlek.
Vi ber för det sociala arbetet Kenosis i Rumänien. Ett företag som bland annat syftar till att Romer får uppleva att de är älskade och värdefulla, ber om mer ledande resurser i det arbetet.
Vi ber för att Gud ska belysa vad han vill med vår församling.
Ber om ledning för vår församlings verksamhet -att Gud visar oss den väg han ser för oss.