↑ Åter till REGNBÅGEN

Vår verksamhet

 

Kristen grundsyn

Veimg_7451rksamheten utgår ifrån den nationella läroplanen för förskolan. Förskolan har också en lokal utvecklingsplan där barnets intressen och behov ligger till grund.

Förskolan drivs av Rydaholms frikyrka och tar emot barn i åldrarna  1-5 år. Vi har två ”hemvister” på förskolan där barnen är uppdelade i åldersgrupper, Hemvist 1: ca 1-3 år, Hemvist 2: ca 3-5år.

Förskolan har rymliga och ändamålsenliga lokaler i frikyrkans undervåning. Där finns en ateljé, lekhall och rum för både större och mindre grupper. Utemiljön består av en stor gård där lek, rörelse och skapande stimuleras.

Frukost, lunch och mellanmål tillagas i frikyrkans kök av vår egen husmor. Maten serveras i övervåningen. Ibland äter vi också mat utomhus.

Förskolans verksamhet är allsidig och utgår från ett temainriktat arbetsätt. Den lilla gruppen står i centrum, där alla blir sedda och hörda. Utevistelse har en stor och viktig del i vårt pedagogiska arbete. Stor vikt läggs också vid social utveckling, kamratskap, sång, musik och skapande verksamhet.

Vi har välutbildad personal som skapar en kärleksfull miljö präglad av värderingar som stämmer med kristen grundsyn.

 

Förskolan Regnbågen 0472-20206

Regnbågen startsida