↑ Åter till REGNBÅGEN

Vision

Visionimg_7453

Regnbågen – Där alla får vara med

 


Strategi

Regnbågen, en förskola för alla, där barn och föräldrar blir sedda och hörda, känner sig trygga och blir älskade och där alla har ett unikt värde.
En förskola där verksamheten präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.

 


Mål som prioriteras

  • Kristna värderingar – empati, omsorg, respekt, ansvar, trygghet och allas lika värde.

  • Respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

  • Empati samt en vilja att hjälpa andra, kamratskap.

  • En trygg miljö som ser det enskilda barnet och stöder dess utveckling.

  • Uppmuntra föräldraskapet.

  • Allsidig verksamhet som inspirerar till nyfikenhet och ett lustfyllt lärande.

 

Förskolan Regnbågen 0472-20206

Regnbågen startsida