↑ Åter till REGNBÅGEN

Föräldrainformation

Föräldrasamverkan

Den dagliga kontakten med föräldrarna, föräldramöten, föräldrasamråd och
utvecklingssamtal. Familjefester eller arbetskväll vid jul och sommar. Barnen erbjuds plats från den kommunala kön men har rätt att avstå. Vi arbetar efter läroplanen samt huvudmannens och våra egna uppsatta mål.

 

Förskolan Regnbågen 0472-20206

Regnbågen startsida