«

»

Dec 20 2020

Fjärde adventsgudstjänst

Välkommen att fira fjärde advent tillsammans med Rydaholms Frikyrka.
Mötesledare Rickard Ellbrant
Ljuständning Elvira och Liam Börjesjö
Sång och musik Edvin Greneskog, Nellie Bäckrud, Jakob Bäckrud, Elin Vide och Emma Bäckvik
Bibelläsning Anton Wennerlund