HEMGRUPPER


Bild på en kvinna som läser bibeln ute med person som lyssnar

HEMGRUPPER

Ålder: För alla åldrar
Tid: Regelbundet i hemmen eller på annan plats.


I en hemgrupp är det oftast mellan 6-12 personer. Man delar gemenskap i en mindre grupp kring både fika och frågor som berör tro och vardag.

Vill du vara med i en hemgrupp eller har frågor, då kan du kontakta: Rickard Ellbrant 073-760 65 00 eller Lena Greneskog 070-625 74 13