«

»

feb 01 2018

Johans nyhetsbrev februari 2018

Kära vänner! Några ord om MISSIONS-UPPDRAGET
Jacob Rudenstrand, från Svenska Evangeliska Alliansen skriver: Historiskt sett har det svenska missionsarbetet varit dynamiskt med missionärer över hela världen. Väckelserna under 1800-talet och tidigt 1900-tal gjorde Sverige till ett centrum för internationell mission. Statistiken från Svenska Missionsrådet (SMR) är talande: År 1911 sändes det ut 450 missionärer. 1960 hade siffran stigit till 1550 och 1983 nåddes rekordet: 1901 missionärer.
Om man fortsätter att titta på statistiken från SMR har missionsengagemanget sjunkit snabbt sedan 1980-talet: 1998 hade antalet missionärer mer än halverats. År 2002 var antalet nere i 696. Trenden verkar peka fortsatt nedåt. Idag är Sverige på många sätt ett missionsmottagande land.
När jag läste den här beskrivningen, som jag väl känner till, blir jag lite ledsen över att se att nya generationer inte har samma ”missionsanda” i sig, som tidigare generationer; men det talar kanske för hur vi har det i församlingarna idag, och hur ekonomin har satt sitt inflytande över dagens beslut.
Jag är tillbaka i Spanien som pastor för församlingen i Villajoyosa, och ”supervisor” för församlingen i Cox. Jag arbetar med församlingsplantering i Muro de Alcoy, tillsammans med ett team. Är bibelskolelärare i EBSE Alcantarilla (Murcia), och i Crevillente och Alicante; på tre platser. Bibelskolorna och församlingsbyggandet går hand i hand. På bibelskolorna får vi fram pastorselement, som vi, tillsammans med dem, i förlängningen bygger församlingar. Dessa ”arbetare” måste också få sitt ”erkännande” från samfundet som pastorer, och därför måste de genomgå viss teologisk utbildning. Det är den utbildningen som vi ger dem!
Goda nyheter från Spanien. När jag kom till Spanien 1976 hade den evangeliska församlingen varit förföljd under årtionde, och det fanns bara 300 predikoplatser öppna och erkända av myndigheterna i landet. Härom dagen kom en information från justitieministeriet som säger att idag har vi 4.065 predikolokaler erkända av myndigheterna.
Antonio Haro blir ”andrepastor” i Villajoyosa
20171007_Antonio Haro
Antonio Haro Fernández blir andrepastor i vår församling; erkänd både i församlingen och av vår rörelse FADE. Från och med söndagen 4 februari får Antonio ansvaret för söndagkvällsmötena kl. 19 i församlingen i Villajoyosa! Vårt årsmöte är den 17 februari där han blir avskild i vår församling. Den 4 mars blir kan avskild på kongressen i Gandía inom FADE. Vi välkomnar Antonio som pastor ibland oss, och även hans fru Teresa, som också har gått igenom bibelskolan EBSE under 4 år. Hon är ansvarig för arbetet bland kvinnor i församlingen! En av deras döttrar (Ninoska) studerar nu på vårt seminarium i La Carlota i Córdoba; vårt fakultet som har en fyraårig pastorsutbildning. Samma utbildning som vi har på ”distans”.
Snart kommer min sista bok ut angående Jesu undervisning. De sista åren har jag ägnat mig en hel del åt Jesu undervisning. Skrivit en bok om 42 av Jesu liknelser. En bok över Johannesevangeliet och en över Jesu bergspredikan. Nu kommer den sista i raden, som skall komplettera mina utläggningar över den bäste Lärarens undervisning!
TAPA LAS ENSEÑANZAS
Johan Carlsén