«

»

sep 26 2019

Afternoon Tea

Lördag 26 oktober bjuder vi in till Afternoon Tea med Petra Staaff Sten.
Välkommen!

”Hon letar systematiskt numera, finkammar husets skrymslen och vrån. Det är ingen idé att titta på uppenbara ställen, som i hans garderob eller under kläderna i byrån. Den tiden är sedan länge förbi. Det är som en galen lek utan vinnare, bara förlorare. Han gömmer för att bli lämnad i fred, från hennes tjat och tårfyllda klagan. Hon letar för att hon så övertygat tror att det ska hjälpa honom om hon häller ut innehållet i flaskorna. Det är en kamp mellan hopp och verklighet.”

Vad får en människa att överge sitt eget jag för att försöka hjälpa en annan? Varför berättar man inget för sin omgivning? Och går det att bli fri från ett medberoende? ”I vår familj finns hemligheter” är personlig betraktelse om att vara nära anhörig till någon som fastnat i ett missbruk, om kampen mellan kärleken till en människa och längtan efter ett eget liv.

Jag är utbildad pedagog och har arbetat med barn i alla åldrar. Sedan 2011 föreläser jag om familjer i kaos, där strukturen rasat till följd av missbruk, psykisk ohälsa eller något annat som påverkar familjen negativt. Framför allt har jag lyft fram barnen och deras ofta tysta rop på hjälp. Jag varvar föreläsningarna med fakta och egna erfarenheter av att vara medberoende, både som barn och vuxen. Det som gång på gång slår mig är att jag inte är ensam. Oavsett om jag pratat inför en liten grupp i en källarlokal, träffat pedagoger och skolsköterskor på en skola, haft en öppen föreläsning på ett bibliotek eller talat på en stor konferens, kommer det alltid fram folk efteråt och berättar om sina liknande erfarenheter av att vara medberoende. Därför är det så viktigt för mig att fortsätta sprida kunskap om detta ämne, men också inge hopp om förändring.

”I vår familj finns hemligheter” är ingen föreläsning, det är en nära skildring ur mitt innersta rum, där det jag talar om blandas med texter jag skrivit under årens gång.