«

»

mar 28 2020

Viktig info! 2020-03-28

Med anledning av det senaste beslutet från regeringen att tillfälligt förbjuda sammankomster över 50 personer vidtar vi nu större åtgärder i vår planerade verksamhet.

Det är viktigt att poängtera att vi inte ställer in att vara kyrka – vi ställer om. Vi gör vårt yttersta för att fortsatt kunna möta församlingens och samhällets behov och utöva vår roll i vår omgivning. Men vi gör det ansvarsfullt och med respekt för svenska myndigheter och deras arbete med att bekämpa smittspridningen av coronaviruset. Besluten som fattats är svåra om dock tillfälliga och kan komma att omvärderas om situationen förändras.

Ändringar i vår planering:

  • Gudstjänster har vi numera endast på sociala medier och på vår hemsida.
    Söndag 10.00 kommer det upp ett filmklipp du kan kolla och följa i en enklare form.
  • Kvällsbön onsdagar 18.30 fortsätter tills vidare

– UV-scout och mini-UV: UV-scout samlas på Missionskyrkans framsida och mini-UV på baksidan. (I nuläget)

– TGI fredagar utomhus vid Frikyrkan (I nuläget)

– Sporten lördagar utomhus (I nuläget)

Om du vill får du gärna skänka en gåva till vårt arbete via
Swish 123 240 35 90 eller via Bankgiro: 659–7538.

Framför allt uppmanar vi dig också till bön:

– Be för vårt land, för vår värld.

– Be för Gudsingripande och helande i dessa tider.

  • Be för all personal som jobbar i vården.
  • Be för Rydaholm, för våra företag och invånare.

Guds välsignelse

Rickard Ellbrant, Pastor och föreståndare. Mobil: 073-76 06 500, epost: rickard@rydaholmsfrikyrka.se
Ingvar Andersson Ordförande. Mobil: 076-858 81 61, epost: ingvar@rydaholmsfrikyrka.se
Niclas Sjöholm Ordförande BUR. Mobil: 070-560 40 21, epost: niclas.sjoholm@smalandtimber.se

Rydaholms Frikyrka följer utvecklingen i detalj och agerar i enlighet med den information Folkhälsomyndigheten och regeringen förmedlar gällande rådande smittorisk kring Corona / Covid-19. Vi uppmanar till att följa de direktiv som folkhälsomyndigheten ger som;

– Att stanna hemma vid symtom av luftvägsinfektion eller om man tillhör en riskgrupp.
– Att vidhålla en god handhygien och undvika att röra vid ansiktet
– Att hosta eller nysa i armvecket.


Mer information fås på folkhälsomyndighetens hemsida: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/