«

»

sep 12 2020

Nu kör vi gång med Söndagsskolan Skatten!

I samband med Gudstjänsten kl.11.00 är du välkommen att lämna dina barn kl.10.45.
Alla föräldrar hämtar nummerlapp hos våra gudstjänstvärdar för att säkert få en plats i Gudstjänsten kl.11.00. Därefter lämnar du ditt/dina  på Regnbågens gård, söndagsskolans ledare tar emot.

Kläder efter väder, eftersom barnen kommer var ute en del. 
Efter gudstjänstens slut hämtar du på samma plats.
Varmt välkommen!
Söndagsskolsledarna