↑ Tillbaka till FÖRSAMLING

Vision

Församlingens vision

Församlingen vill vara
en mötesplats för alla,
där vi får upptäcka livet,
dela livet, hela livet
med Gud och varandra.