↑ Tillbaka till Verksamhet

Läsarsångarna

Du som tycker om ”Läsarsånger”
Kom med och sjung!

Nästa övning är i
Frikyrkan Tisdag 5 april kl 17.30
Kontakt Leif Karlsson
tel 070-9999121