↑ Tillbaka till Verksamhet

Läsarsångarna

Du som tycker om ”Läsarsånger”
Kom med och sjung!

Nästa övning är i
Frikyrkan Tisdag 6 september kl 18.00
Kontakt Leif Karlsson
tel 070-9999121