OM GUD FINNS,
VAD SKULLE DU
FRÅGA HONOM?

GRUNDKURS I KRISTEN TRO

Alpha är en kurs för dig som är intresserade av att upptäcka vad kristen tro handlar om. Vem som helst kan gå en Alphakurs, men den vänder speciellt till dig som är nyfiken på och vill utforska den kristna tron närmare, eller är osäker på vad du egentligen tror på.

VAD ÄR ALPHA?

Alpha är din chans att utforska grunderna i den kristna tron på dina villkor. Alpha är ett samarbete av många olika kyrkor i 169 länder, och 29 miljoner människor har hittills gått en alpha-kurs.

En alpha-kurs består av tio vardagskvällar + en avslutande lördag eftermiddag och kväll.


FÖR VEM?

Du är välkommen till Alpha oavsett hur mycket kunskap om eller erfarenhet du har av kristen tro. Alpha-kursen är inriktad på den kristna trons grunder, och ger stort utrymme till samtal och frågor.

Om du gått i kyrkan mycket, lite eller inte alls kan du komma på Alpha. Du deltar på dina egna villkor, och får tänka, tro och säga vad du vill.

HUR?

MAT Varje kväll börjar med att vi äter en enkel kvällsmacka tillsammans och lär känna varandra.

FÖREDRAG Föredragen är ca 30 minuter långa och berör grunderna i den kristna tron. Oftast består föredragen av en film vi ser tillsammans, men någon gång hålls det live av någon från kyrkan.

SAMTAL Här får du dela med dig av dina tankar, funderingar och frågor. Du får säga vad du tycker, och ingen fråga är för enkel eller för svår!

ÄR DET NÅGOT DU UNDRAR ÖVER?

Föreståndare/pastor

Rickard Ellbrant

Mobil: 073-760 65 00
Mail:

Vi tror på bönens kraft

Varje människa kan själv be till Gud men ibland känns det skönt att veta att fler är med och ber.
Jesus sa: ”Allt vad två av er kommer överens om att be om här på jorden, det skall de få av min himmelske fader. Ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem. (Matteusevangeliet 18:19-20)

Har du något du vill att vi ska be för? Lämna då ditt böneämne så lovar vi att hjälpa dig i bön!