BÖN


ETT SÄTT ATT SAMTALA MED GUD


Bön är ett samtal med Gud. Det är genom bönen vi får en relation med Gud och det är i bönen den relationen fördjupas. Det är ungefär som med människor omkring oss. Det är när vi presenterar oss för varandra och börjar samtala med varandra som en relation uppstår och fördjupas.

Att be är enkelt, det finns inga former som är rätt och fel. Det kan vara ett enkelt samtal där du delar med Gud allt ifrån bördor och bekymmer till glädje och tacksamhet.

Vi tror att Gud hör bön och att han svarar på våra böner. Det betyder inte att vi alltid får det vi ber om. Gud kan svara på olika sätt. Ibland är svaret ja, ibland nej, och ibland vänta, eller tystnad. Tystnaden är svårsmält och ibland svårtolkad. Men det viktigaste med bönen är inte att vi får det vi vill utan att vi själva förändras när vi ber. 

Djupast sett handlar bönen inte om våra försök att påverka Gud utan om Guds möjligheter att förändra oss!  Det viktigaste med bönen är alltså inte allt vi delar med Gud, utan allt Gud vill dela med oss! Vi tror att bönen sakta men säkert formar våra hjärtan till att slå i takt med Guds eget hjärta. 


Oroa er inte för någonting, utan be och vädja alltid till Gud, tacka honom och låt honom veta vad ni behöver. Då ska Guds frid, som är djupare än vi någonsin kan förstå, skydda era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.

Filipperbrevet 4:6-7

Frälsningsbön

Den här bönen kan du använda om du har svårt att hitta orden själv.

Jesus jag kommer nu till dig.
Jag tar emot dig som Herre och frälsare.
Förlåt mig för alla mina synder.
Led mig in i det liv du har tänkt för mig.
Jesus jag ger dig hela mitt liv och tackar dig för att du gav ditt för mig.
Amen
Sinnesrobönen

En bön att finna ro för dagen som kommer.

Gud ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden. Amen

Barnbönen

Vi tror att barn har  många gånger ett rakt och okomplicerat sätt att förhålla sig till Gud och bön -många gånger genom att göra något kreativt, som att till exempel rita en bön. En bön som många har bett som små och som många ta med i vuxen ålder är "Guds som haver":

Gud som haver barnen kär
se till mig som liten är.
Vart jag mig i världen vänder
står min lycka i Guds händer.
Lyckan kommer, lyckan går,
du förbliver Fader vår. 
Amen
FÖRDJUPA DIN TRO

PASTOR

Har du frågor kring tro, så kan du kontakta vår pastor Rickard Ellbrant

KONTAKT

ALPHAKURS

Alpha är en kurs för dig som är intresserade av att upptäcka vad kristen tro handlar om.

LÄS MER HÄR

HEMGRUPP

Här delar man gemenskap i en mindre grupp kring både fika och frågor som berör tro och vardag.

LÄS MER HÄR

VÅRA BÖNESAMLINGAR I VÅR KYRKA

FÖRMIDDAGSBÖN

TORSDAGAR KL.1O.00

En samling för dig som är ledig på dagen oavsett ålder

BÖNEVANDRING

FÖRSTA TORSDAGEN I MÅNADEN

TORSDAGAR KL.18.00

Vi upplever det viktigt att be för hela Rydaholm och dess invånare. Vi går en vandring i vårt samhälle och stanna till vid olika platser och ber om Guds beskydd och välsignelse.


KVÄLLSBÖN

TORSDAGAR KL.19.00

Vi samlas till en gemensam bön för vår kyrka och varandra som växlas med enkel sång.


Vi tror på bönens kraft

Varje människa kan själv be till Gud men ibland känns det skönt att veta att fler är med och ber.
Jesus sa: ”Allt vad två av er kommer överens om att be om här på jorden, det skall de få av min himmelske fader. Ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem. (Matteusevangeliet 18:19-20)

Har du något du vill att vi ska be för? Lämna då ditt böneämne så lovar vi att hjälpa dig i bön!