BÖN


VÅRA BÖNESAMLINGAR

FÖRMIDDAGSBÖN

TORSDAGAR KL.1O.00

En samling för dig som är ledig på dagen oavsett ålder

BÖNEVANDRING

FÖRSTA TORSDAGEN I MÅNADEN

TORSDAGAR KL.18.00

Vi upplever det viktigt att be för hela Rydaholm och dess invånare. Vi går en vandring i vårt samhälle och stanna till vid olika platser och ber om Guds beskydd och välsignelse.


KVÄLLSBÖN

TORSDAGAR KL.19.00

Vi samlas till en gemensam bön för vår kyrka och varandra som växlas med enkel sång.


Vi tror på bönens kraft

Varje människa kan själv be till Gud men ibland känns det skönt att veta att fler är med och ber.
Jesus sa: ”Allt vad två av er kommer överens om att be om här på jorden, det skall de få av min himmelske fader. Ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem. (Matteusevangeliet 18:19-20)

Har du något du vill att vi ska be för? Lämna då ditt böneämne så lovar vi att hjälpa dig i bön!