VÅR VISION


DELA LIVET, HELA LIVET,
MED GUD OCH VARANDRA

Tillsammans vill vi bygga en församling där alla får plats. En plats där frihet, glädje och kärlek råder. En plats där våra omständigheter får plats och bemöts med respekt, kärlek och omsorg.

VÅR TRO

Varför finns jag här och vad är meningen med mitt liv?

Om du någon gång har brottats med dessa frågor så är Rydaholms Frikyrka rätt plats för dig. Vi tror nämligen att varje människa är skapad med ett gudomligt syfte, ett gudomligt mål och en gudomlig mening. Ingen människa är en slump eller ett misstag - vi är alla skapade för att vara en del av Guds plan för den här världen. Vi tror också att hela skapelsen är Guds intresse.

VÅR AMBITION

Vi tror att hemligheten till varje människas liv finns hos Jesus. Genom att följa honom upptäcker vi vilka vi själva egentligen är. Därför vill vi vara medvetna efterföljare till Jesus Kristus i våra familjer, på arbetsplatsen och i samhället.

VÅRT UPPDRAG

Vårt uppdrag är att hjälpa varje människa att upptäcka sitt gudomliga ursprung, sin gudomliga mening och sitt gudomliga mål. 

Vi tror på bönens kraft

Varje människa kan själv be till Gud men ibland känns det skönt att veta att fler är med och ber.
Jesus sa: ”Allt vad två av er kommer överens om att be om här på jorden, det skall de få av min himmelske fader. Ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem. (Matteusevangeliet 18:19-20)

Har du något du vill att vi ska be för? Lämna då ditt böneämne så lovar vi att hjälpa dig i bön!